V�lkommen till Antronet!

Antronet driver denna katalogtj�nst d�r just Du kan finna f�retag fr�n alla branscher och omr�den. Vill du att ditt f�retag ska synas h�r, klicka d� p� "L�gg till din l�nk" och fyll i de olika f�lten.

L�ngre ner p� denna sida kan du de olika kategorierna p� v�r sida, men ocks� alla de senaste tillagda l�nkarna.

Kort om Astronomi

Astronomi �r vetenskapen om himlakropparna och universum. Astronomin omfattar kosmologin, som f�rs�ker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill s�ga universum. Astronomin �r ett av de absolut �ldsta vetenskapsf�lten och kan sp�ras �nda tillbaka till de tidigaste k�nda civilisationerna. Det var dock f�rst n�r teleskopet uppfanns i b�rjan av 1600-talet som �mnet utvecklades till en modern vetenskap. Trots sin �lder utvecklas astronomin idag snabbt och ny kunskap kommer fram i snabb takt.

Astronomi b�r inte blandas ihop med astrologi, �ven om tidiga astronomer ofta �ven var vad vi idag skulle kalla astrologer. �mnena �r dock numera strikt skilda fr�n varandra. D�remot �r astrofysik n�ra relaterat och termen anv�nds ibland synonymt med modern astronomi.

Sedan 1900-talet har astronomin i praktiken delats upp i tv� huvudsakliga f�lt, observationell astronomi och teoretisk astronomi. Observationell astronomi fokuserar p� att h�mta och analysera data medan teoretisk astronomi f�rs�ker f�rklara f�reteelser och g�ra f�ruts�gelser om olika fenomen i universum. De b�da f�lten kompletterar varandra v�l d� teoretisk astronomi f�rs�ker f�rklara observationer medan observationer i sin tur anv�nds f�r att bekr�fta teoretiska modeller. Astronomi �r ett av f� vetenskapliga f�lt d�r amat�rer fortfarande spelar en aktiv roll, framf�r allt inom uppt�ckt och observation av tillf�lliga fenomen som kometer och supernovor. Samtidigt f�rekommer inom astronomi utrustning som �r bland de mest kostsamma och avancerade som �ver huvud taget f�rekommer inom vetenskap.